Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia na realizację bonów edukacyjnych. Celem bonu edukacyjnego jest...

W dniu 14.07.2023r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim otwarty został Powiatowy Punkt Doradztwa dla Młodzieży.  Jego celem jest zdiagnozowanie i przełamanie...

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej   Termin realizacji programu: 25.04.2018 r. do 31.12.2020 r. Planowana liczba osób w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę