Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim


Nagłówek

Aktualności

Zajęcia grupowe w ramach poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych

    ...

Szansa na zdobycie kompetencji zawodowych w projekcie "Młodzi - wykształceni"

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych zaprasza osoby młode z terenu woj. kujawsko - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) do udziału w projekcie Młodzi - wykształceni. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...

Nowe formy pomocy dedykowane opiekunom osób niepełnosprawnych

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) wprowadzających rozwiązania wynikające z programu "Za życiem" informujemy, że urząd pracy dysponuje dodatkowym katalogiem form pomocy dedykowanych w sposób...

Rodzina 500 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus". Prawo do...

UWAGA!!! Komunikat dla osób pobierających stypendia w 2016 i 2017 roku dotyczący

Komunikat dla osób pobierających stypendia w 2016 i 2017 roku dotyczący zaniechania poboru podatku dochodowego Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych z Funduszu Pracy. Zmiana polega na zaniechaniu poboru podatku od osób...

Relacja z II Targów Pracy i Edukacji w Sępólnie Krajeńskim

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę