Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Termin realizacji programu: 11.10.2017 r. do 31.12.2017 r. Planowana liczba osób w programie: 20 Osoby, do których kierowane jest wsparcie: Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj., w tym w szczególności: bezrobotni do 30 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, ...

  Termin realizacji programu: 06.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Planowana liczba osób w programie: 28 Osoby, do których kierowane jest wsparcie: Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj., w tym w szczególności: bezrobotni do 30 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, ...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy (pkt 1 ppkt 19 „Zasad…") Termin realizacji programu: 04.09.2017 r. do 31.03.2018 r. Planowana liczba osób w programie: 44 Osoby, do których kierowane jest wsparcie: Osoby bezrobotne...

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie pn. Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie sępoleńskim (II). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę